Agenda 2019

Datum Plaats
12 mei 14:30 Maison Gaspard de Coligny, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GV Den Haag (vrije toegang)
29 september 15:00 Cato, Bezuidenhoutseweg 150, Den Haag (vrije toegang)
15 december 15:00 Bosch en Duin, Scheveningseweg 76 (vrije toegang)
16 december Ziekenhuis Leijenburg, Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag (vrije toegang, wel even aanmelden)