Jan Willem, Hans, Rein, Bert, Els, Lisette

Bert, Els, Leonore, Rein, Lisette

Hans, Jan-Willem

 

DeciBelle is in maart 2001 opgericht. Wij studeren onze programma’s zelfstandig in,  de wekelijkse repetities en de uitvoeringen zijn zonder dirigent. Wij genieten van de vrijheid die ons dit geeft. Daarnaast laten wij ons af en toe coachen door een specialist in een bepaald muzikaal genre.

 

Maatwerk

Al jaren leveren wij op verzoek – en met veel plezier – maatwerk bij de muzikale omlijsting van bijzondere gebeurtenissen of bijeen­komsten, partijen, recepties e.d.

 

Optredens

De afgelopen achttien jaar heeft DeciBelle meer dan honderd optredens verzorgd op tal van podia, in Den Haag en ook buiten de regio.

Onze optredens onderscheiden zich door het op een hoog niveau brengen van een breed a capella repertoire, waarin naast (bij voorkeur: minder gangbare) klassieke muziek als regel ook wereldmuziek en lichte muziek een belangrijke plaats krijgen. De onderdelen worden doorgaans op luchtige wijze aangekondigd en beknopt toegelicht, aangepast aan de aard van de bijeenkomst.

Daarnaast treedt DeciBelle  al jaren op uitnodiging op tijdens feestelijke of droeve gelegenheden, en talloze malen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Repertoire

DeciBelle zingt liederen uiteenlopend in stijl en sfeer, afkomstig uit de hele wereld van de Renaissance t/m de 21ste eeuw; zowel klassiek, close harmony, pop-en wereldmuziek maken deel uit van ons repertoire voor een breed publiek. De onderdelen in de verschillende programma’s worden doorgaans op luchtige wijze door de leden zelf aangekondigd en beknopt toegelicht, aangepast aan de aard van de bijeenkomst.

 

Repetities

DeciBelle repeteert elke maandagavond van 19.45- 22.00 uur aan de Raamweg 45, Den Haag (“Gunst wat ’n Kunst”)