DeciBelle

DeciBelle is in maart 2001 opgericht en bestaat uit 8 zangers. Alle leden hebben vele jaren ervaring als zanger(es) in koren, kamerkoren, projectverband of solistisch. Een aantal bespeelt één of meer instrumenten, heeft jaren zang op het conservatorium gestudeerd en/of heeft een voltooide conservatorium opleiding op een ander terrein.

Deze stevige muzikale basis maakt het mogelijk de door ons samengestelde programma’s zelfstandig in te studeren en dat de wekelijkse repetities en de uitvoeringen plaatsvinden zonder dirigent. Wij genieten van de vrijheid die ons dit geeft. Daarnaast vinden we het nuttig af en toe te worden gecoacht door een specialist in een bepaald muzikaal genre.

Maatwerk

Al jaren leveren wij op verzoek – en met veel plezier – maatwerk bij de muzikale omlijsting van bijzondere gebeurtenissen of bijeen­komsten, partijen, recepties e.d.

Optredens

De afgelopen achttien jaar heeft DeciBelle meer dan honderd optredens verzorgd op tal van podia, in Den Haag en ook buiten de regio.

Onze optredens onderscheiden zich door het op een hoog niveau brengen van een breed a capella repertoire, waarin naast (bij voorkeur: minder gangbare) klassieke muziek als regel ook wereldmuziek en lichte muziek een belangrijke plaats krijgen. De onderdelen worden doorgaans op luchtige wijze aangekondigd en beknopt toegelicht, aangepast aan de aard van de bijeenkomst.

Daarnaast treedt DeciBelle  al jaren op uitnodiging op tijdens feestelijke of droeve gelegenheden, en talloze malen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Repertoire

DeciBelle zingt liederen uiteenlopend in stijl en sfeer, afkomstig uit de hele wereld van de Renaissance t/m de 21ste eeuw; zowel klassiek, close harmony, pop-en wereldmuziek maken deel uit van ons repertoire voor een breed publiek. De onderdelen in de verschillende programma’s worden doorgaans op luchtige wijze door de leden zelf aangekondigd en beknopt toegelicht, aangepast aan de aard van de bijeenkomst.

Repetities

DeciBelle repeteert elke maandagavond van 19.45- 22.00 uur aan de Raamweg 45, Den Haag (“Gunst wat ’n Kunst”)